Pikseli
Kantvik Shipping
Pikseli
  Pikseli
 

Oy Kantvik Shipping Ltd
Sokeritehtaantie 20
FIN–02460 Kantvik
Pikseli
  Hinnasto 1.2.2015 alkaen

ALUSMAKSUT
 EUR
Satamaa käyttävästä lastialuksesta veloitetaan
sadan (100) nettovetoisuuden mittayksiköltä:
 
40,20
 
Vähin veloitus alukselta: 230,00
 
Luotsausasetuksen 29 § 1. mom. 2. kohdassa tarkoitetusta yhdistelmästä
veloitetaan yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.


ALUKSEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSUT

Aluksen kiinnitys- ja irrotusmaksun veloituksen perusteena on aluksen
nettovetoisuutta osoittava luku seuraavasti:

    NettovetoisuusEUR
    1-1000 103,00
    1001-2000 131,00
    2001-3000 163,00
    3001-5000 197,00
    5001-7500 271,00
    yli 7500 369,00


Maksut veloitetaan erikseen kiinnittämisestä ja irrottamisesta.

Niiltä aluksilta, joista ei tehdä ennalta irrotusilmoitusta tai
jotka irrottautuvat enemmän kuin puoli tuntia ennakkoilmoituksesta
poiketen, veloitetaan lisämaksua:
145,00
Lisämaksua ei kuitenkaan veloiteta, jos aluksen päällikkö tai
laivan asiamies tekee muutoksen vähintään puolitoista tuntia
ennen ilmoittamaansa irrotusaikaa.

Klo 0.00-06.00 välisenä aikana tapahtuvien kiinnitysten ja
irroitusten hintoihin lisätään 20%:n yölisä.


JÄTEHUOLTOMAKSUT

Jätehuoltomaksua kiinteästä jätteestä veloitetaan aluksen
sadan (100) nettovetoisuuden mittayksiköltä:
 
3,50
Vähin veloitus alukselta: 39,30
Korkein veloitus alukselta: 132,00
 
Öljyjätehuoltomaksua veloitetaan aluksen
sadan (100) nettovetoisuuden mittayksiköltä:
 
12,50
Vähin veloitus alukselta: 208,00
Max 12 m3, ylimenenvältä osalta veloitetaan erikseen.

Aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella.

Satamalla on valmius ottaa vastaan harmaat vedet. Edellytyksenä samoin kuin
öljyisten jätteiden kohdalla ilmoitus vähintään vuorokautta ennen noutoa.
Harmaista vesistä ei peritä erillistä jätemaksua.


VEDEN MYYNTI

Vedenmyynti sataman vesiposteista kuutiolta:     3,77
Vähin veloitus:     22,45
Aluksilta, joille on annettu oikeus itse ottaa vettä,
veloitetaan kuutiolta:
 
   2,30

Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Tästä hinnastosta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Suomen
lain mukaisesti alkaen Helsingin käräjäoikeudessa. Kantvik
Shipping Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.Lataa hinnasto tulostettavassa muodossa (PDF)