Hinnasto 1.3.2019 alkaen

ALUSMAKSUT

  EUR
Satamaa käyttävästä lastialuksesta veloitetaan
sadan (100) nettovetoisuuden mittayksiköltä:
 
42,21
Vähin veloitus alukselta: 241,50
Luotsausasetuksen 29 § 1. mom. 2. kohdassa tarkoitetusta yhdistelmästä
veloitetaan yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.
 


ALUKSEN KIINNITYS- JA IRROTUSMAKSUT

Aluksen kiinnitys- ja irrotusmaksun veloituksen perusteena on aluksen
nettovetoisuutta osoittava luku seuraavasti:

Nettovetoisuus EUR
    1-1000 108,00
    1001-2000 138,00
    2001-3000 171,00
    3001-5000 207,00
    5001-7500 285,00
    yli 7500 387,00
Maksut veloitetaan erikseen kiinnittämisestä ja irrottamisesta.

Niiltä aluksilta, joista ei tehdä ennalta irrotusilmoitusta tai
jotka irrottautuvat enemmän kuin puoli tuntia ennakkoilmoituksesta
poiketen, veloitetaan lisämaksua:

 

 

 

152,00

Lisämaksua ei kuitenkaan veloiteta, jos aluksen päällikkö tai
laivan asiamies tekee muutoksen vähintään puolitoista tuntia
ennen ilmoittamaansa irrotusaikaa. 


Klo 0.00-06.00 välisenä aikana tapahtuvien kiinnitysten ja
irroitusten hintoihin lisätään 20%:n yölisä.
JÄTEHUOLTOMAKSUT

Jätehuoltomaksua kiinteästä jätteestä veloitetaan aluksen
sadan (100) nettovetoisuuden mittayksiköltä:
 
3,70
Vähin veloitus alukselta: 41,30
Korkein veloitus alukselta: 139,00
Öljyjätehuoltomaksua veloitetaan aluksen
sadan (100) nettovetoisuuden mittayksiköltä:
 
13,10
Vähin veloitus alukselta: 218,00

Max 12 m3, ylimenenvältä osalta veloitetaan erikseen.


Aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella.

Satamalla on valmius ottaa vastaan harmaat vedet. Edellytyksenä samoin kuin
öljyisten jätteiden kohdalla ilmoitus vähintään vuorokautta ennen noutoa.
Harmaista vesistä ei peritä erillistä jätemaksua.


VEDEN MYYNTI

Vedenmyynti sataman vesiposteista kuutiolta:     3,95
Vähin veloitus:     25,00
Aluksilta, joille on annettu oikeus itse ottaa vettä,
veloitetaan kuutiolta:
 
   2,45
Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Tästä hinnastosta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Suomen
lain mukaisesti alkaen Helsingin käräjäoikeudessa. Kantvik
Shipping Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.